Vlaamse Reddingshonden

SPONSORING

Onze vzw bestaat uit vrijwilligers. Voor kledij, materiaal en vervoer zijn wij volledig afhankelijk van de eigen inbreng van onze leden, en giften van particulieren en bedrijven. Wij kunnen uw steun gebruiken voor de aankoop van communicatie- en navigatieapparatuur, en het beheer van de website.

DOE EEN GIFT

Giften zijn welkom op *rek.nr.* met mededeling "GIFT <naam> <adres>". Heeft u een vraag of wenst u een fiscaal attest? Contacteer ons dan via info@vlaamsereddingshonden.eu